2018 financieel

De bedrijfsvoering van WML was in 2018 wederom financieel gezond en stabiel. Dit maakte het mogelijk om in 2019 het vastrechttarief (voor de aansluitingen) te verlagen en het verbruikstarief (voor het afgenomen drinkwater in m3’s) niet te hoeven corrigeren voor de inflatie. Dat de totale drinkwaterrekening van de klant in 2019 toch een fractie hoger is dan in 2018, komt door de verhoging van de BTW van 6% naar 9%.

Financieel verslag 2018

WML legt over de bedrijfsvoering, de financiën en het gevoerde beleid formeel verantwoording af in het Financieel verslag 2018. Klik hier voor een blik in de cijfermatige wereld achter uw kraan.

Voor een korte toelichting op de financiële ontwikkeling van WML in de laatste tien jaar klikt u hier. U vindt hier informatie over de ontwikkeling van de tarieven (vast en variabel), het bedrijfsresultaat en de solvabiliteit. Ook kunt u zien hoe het drinkwatertarief van WML zich verhoudt tot dat van de andere negen drinkwaterbedrijven in Nederland.