Watermakers en Limburgs water

Wijksanering draait op volle toeren

WML heeft in 2017 99 kilometer aan hoofdleidingen gesaneerd (naast de aanleg van nog eens 23 kilometer aan nieuwe leidingen). Daarmee draait de aanpak van de ‘saneringspiek’ op volle toeren. Het saneren gebeurt zo veel mogelijk wijkgericht, omdat WML zo stapsgewijs het oude vermaasde net kan vervangen door een vertakt net. Hierin heeft elke wijk straks één afslag van het hoofdleidingnet. Dat maakt het mogelijk dunnere leidingen te gebruiken, die door de hogere stroomsnelheid nog meer zelfreinigend worden. Ook blijft het water ‘verser’ omdat het korter in de leidingen blijft.
WML is een paar jaar geleden begonnen met het opvoeren van het aantal saneringskilometers, om het werk door de tijd heen goed te spreiden (zie de grafiek). In 2017 heeft WML voorafgaand aan een wijksanering in veel gevallen een informatieavond of –markt gehouden. Daarop werden de betrokken bewoners geïnformeerd over de aanpak. Een informatieavond begint altijd met dit ‘instructiefilmpje’.

Stijging aantal saneringskilometers

Grafiek wijksanering

<< terug naar kerngegevens watermakers en limburgs water