Watermakers en Limburgs water

Water Innovation Challenge

WML en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) openden op 1 november de Water Innovation Challenge. Hierin werden studenten uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen op vier gebieden: afvalwater van huishoudelijke apparaten (is zuivering op locatie mogelijk en kunnen de residuen worden hergebruikt?), reststoffen (zijn de reststoffen uit de drinkwaterzuivering van WML herbruikbaar als grondstoffen?), avondspits (hoe kan de avondspits in de drinkwaterafname worden opgevangen c.q. verminderd?) en duurzaam transport (kunnen rioolbuizen ook worden ingezet voor het transport van andere zaken?). Studenten konden hun ideeën indienen tot half februari 2018. Het leverde meer dan honderd inzendingen op. Met de Challenge willen WML en WBL – naast het uitlokken van creatieve oplossingen – ook stimuleren dat studenten zich gaan interesseren voor het uitdagende werk in de watersector.

<< terug naar kerngegevens watermakers en limburgs water