Watermakers en Limburgs water

Positieve ISO-audit

Eind 2017 hebben auditors van certificeringsinstelling Kiwa onderzocht of het kwaliteitsmanagementsysteem van WML nog voldoet aan de eisen uit de internationale ISO 9001-norm. Het was in twee opzichten een spannende audit. Het betrof de meest uitgebreide hercertificeringsaudit, waarbij WML bovendien voor het eerst werd beoordeeld op de nieuwe ISO9001:2015 norm. Op beide punten was de uitkomst positief. Het kwaliteitsmanagementsysteem van WML kent geen tekortkomingen en voldoet aan de actuele eisen.

<< terug naar kerngegevens watermakers en limburgs water