Maatschappelijk verantwoord

Ontwikkelingen in de Limburgse waterketen

In juli 2017 besloten twintig Limburgse gemeenten, WML, Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) om de mogelijkheden voor verdere samenwerking nader te onderzoeken. Dat gebeurde na een eerdere inventarisatie door vertegenwoordigers uit de waterketen van de animo voor samenwerking. Er zijn volop kansen daarvoor, zo bleek uit de inventarisatie, op met name de thema’s beheer en onderhoud, innovatie, ‘meten, data en rekenen’ en communicatie. Vertegenwoordigers van de waterpartners werken deze thema’s in 2018 verder uit. In de vervolgfasen bekijken de partners in de waterketen ook in welke vorm de samenwerking verder gestalte kan krijgen.

<< terug naar kerngegevens maatschappelijk verantwoord