Maatschappelijk verantwoord

Aantal afsluitingen verder gedaald

WML streeft naar het zoveel mogelijk voorkómen van het afsluiten van huishoudens van de drinkwatervoorziening wegens wanbetaling. En dat lukt steeds beter. In 2017 daalde het aantal afsluitingen fors tot 210. In 2016 waren dat er nog 512. Een belangrijke succesfactor is dat WML inmiddels met 32 van de 33 Limburgse gemeenten een convenant heeft afgesloten. Daarin is afgesproken dat WML bij een niet betaalde rekening, na eerst zelf een aantal stappen te hebben doorlopen, contact opneemt met de gemeente. De gemeente bekijkt dan met de betreffende personen waarom de waterrekening niet wordt betaald. Vervolgens wordt een oplossing gezocht waardoor in ieder geval water, gas en licht niet hoeven te worden afgesloten. Verder werkt WML met ingang van 2016 met eigen incasseerders. Zij benaderen wanbetalers persoonlijk zodat in de incassoprocedure nog een extra ‘eigen’ contactmoment is ingebouwd. Tot slot draagt waarschijnlijk ook de aantrekkende economie bij aan het gedaalde aantal afsluitingen.

<< terug naar kerngegevens maatschappelijk verantwoord