Klanten

Klanten als ‘wateronderzoekers’

WML heeft in 2017 voor het eerst een pilotproject uitgevoerd met citizen science, een vorm van wetenschappelijk onderzoek waarbij een (grote) groep burgers meewerkt door het genereren en verwerken van onderzoeksdata. Klanten testten in de regio rond het pompstation Pey-Echt zelf de hardheid en kalkafzettendheid van hun drinkwater. WML koos specifiek voor dit gebied omdat het bedrijf hier in 2016 maatregelen heeft genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.
De aanpak van de pilot was bijzonder. In plaats van een algemene oproep te plaatsen, schreef WML klanten aan op 1.500 aselect gekozen adressen. Van hen toonden 134 klanten (9%) interesse om mee te doen. Uiteindelijk deden een kleine honderd deelnemers de gevraagde thuismetingen en stuurden ze de resultaten in. De gemeten kalkafzettendheid van het water bleek op een aantal plaatsen hoger dan die van de laboratoriumtests bij het pompstation. Naar aanleiding van de resultaten bekijkt WML nu of en hoe de kalkafzettendheid in het gebied kan worden verminderd.
De tijdelijke wateronderzoekers waren achteraf enthousiast over hun deelname. Ze zeiden het zeer te waarderen dat WML hen serieus nam en de samenwerking en verbinding zocht. Ook gaf de meerderheid aan dat door de proefjes het vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater en WML was toegenomen.

<< terug naar kerngegevens klanten