Klanten

Levering van proceswater

Klanten die relatief veel water gebruiken in hun bedrijfs- en/of productieprocessen, ontvangen vanaf 2018 een gesplitste rekening. Die klanten zien op één en dezelfde rekening een bedrag voor het water dat gebruikt wordt als proceswater en een bedrag voor het drinkwater dat zij gebruiken. Tevens wordt het proceswater en drinkwater qua tarief duidelijker onderscheiden. De levering van het proceswater is vanaf 2018 ondergebracht bij WML’s dochteronderneming ‘Proces Water Limburg BV’. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen in de Drinkwaterwet.

<< terug naar kerngegevens klanten