Klanten

Klanttevredenheid gestegen

De klanttevredenheid met WML bedroeg in 2017 97%, 1% hoger dan in 2016. Opvallend was de forse stijging van de tevredenheid bij storingen en onderhoud. Bij storingen was 95% van de klanten tevreden (89% in 2016), bij onderhoudswerkzaamheden 94% (+ 10% ten opzichte van 2016). De klantenservice behaalde een score van 97%, 2% hoger dan in 2016 en de hoogste score sinds de start van het klanttevredenheidsonderzoek in 2008.
Uit het onderzoek blijkt verder dat meer Limburgers het kraanwater gezond en voordelig zijn gaan vinden. Wel loopt het algemene vertrouwen in de kwaliteit van het kraanwater licht terug. Dit hangt vermoedelijk samen met de regelmatige mediaberichten over verontreinigingen van de drinkwaterbronnen (zie ook ‘Aandacht bronbescherming hard nodig’). Desondanks geeft een groeiende groep Limburgers de voorkeur aan kraanwater boven flessenwater.

<< terug naar kerngegevens klanten