Samen voor water

Voor WML is samenwerking met haar klanten en partners noodzakelijk om haar doelen te bereiken. We gaan daarom op verschillende manieren de verbinding met hen aan. Het mes snijdt aan twee kanten: partners in de waterketen, bedrijven en instellingen en klanten helpen mee aan de drinkwatervoorziening van vandaag en (over)morgen. En andersom: door samenwerking helpt WML anderen met hun werk op het terrein van bijvoorbeeld gezondheid, welzijn en duurzaamheid.


Open dag ‘Beleef ons Water’

Hoe zuiver je rioolwater? Wat mag wel en niet door de wc? Op zondag 29 oktober kregen bezoekers op deze en andere vragen een antwoord tijdens de open dag van het Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg. WML was erbij op drie van de vijf locaties van ‘Beleef ons water’. We deelden gratis drinkwater uit en medewerkers legden uit hoe drinkwater wordt gemaakt van de bron tot de tap. Ook konden bezoekers zelf aan de slag met het aansluiten van een waterleiding of zuiveren van het grondwater.

De deelname aan de open dag van het Waterschap past in het streven van WML de samenwerking in de watersector te vergroten. Ook konden bezoekers zo ervaren dat de drinkwatervoorziening en rioolwaterzuivering deel uitmaken van dezelfde waterketen.

^ terug naar boven

Oefening nooddrinkwater

Stel er is een noodsituatie of incident met de waterkwaliteit en de drinkwatervoorziening moet langer dan 24 uur worden uitgeschakeld. Wat moet er dan gebeuren? In zo’n geval zijn drie partijen aan zet:

  • de gemeente heeft de taak nooddrinkwater uit te delen;
  • het drinkwaterbedrijf heeft dit water in opslag en regelt het transport naar het uitdeelpunt;
  • de Veiligheidsregio coördineert dit hele proces.

Op donderdag 13 december hielden de gemeente Venlo, Veiligheidsregio Limburg-Noord en WML een oefening met een dergelijke noodsituatie. Na een alarm van de Veiligheidsregio kwam er een uitgiftepunt van nooddrinkwater op het Oranjeplein in Belfeld, dat speciaal hiervoor was afgezet. WML vervoerde met een tankwagen 15.000 liter van de drukvermeerderingsinstallatie in Beesel naar het Oranjeplein. Met het water werd een al eerder op het plein geplaatste waterzak gevuld en daar werd een tappunt op aangesloten. Vervolgens: tappen maar! Dat deden onder meer zo’n tachtig basisschoolleerlingen en enkele tientallen inwoners van Belfeld. De leerlingen van basisschool Kom.Mijn hadden in de voorafgaande weken al lessen gehad over kraanwater en een bezoek gebracht aan de Waterfabriek in Heel.

De oefening in Belfeld was een succes. Alle partijen speelden goed in op de noodsituatie en de taken werden goed verdeeld. De normale drinkwatervoorziening via de kraan bleef tijdens de oefening uiteraard gewoon in tact.

^ terug naar boven

Weer meer watertaps en waterwanden

20 nieuwe Watertaps in Limburg, 84 Waterwanden bij provinciale evenementen en ruim 5.000 gratis bidons voor kinderen die de Waterfabriek in Heel bezochten. Ook in 2018 hebben WML en provincie Limburg weer voortvarend invulling gegeven aan hun in december 2016 gesloten convenant om het drinken van kraanwater in Limburg te stimuleren. Er staan verspreid over de provincie inmiddels 80 WML-Watertaps. Passanten kunnen er gratis een flesje vullen met kraanwater; een duurzaam en gezond alternatief van frisdrank. Waterwanden worden inmiddels geïnstalleerd op meer dan 30 evenementen, van Pinkpop tot ‘Zweit veur Leid’. Ook hier kunnen bezoekers gratis water tappen.

^ terug naar boven

Aantal afsluitingen wegens wanbetaling blijft dalen

In 2018 is in Limburg het aantal afsluitingen van de drinkwatervoorziening wegens wanbetaling opnieuw gedaald. Nadat in 2014 825 huishoudens werden afgesloten, waren dat er in 2018 nog 190. De daling heeft een aantal oorzaken. Om te beginnen de betere economische omstandigheden; daardoor zijn er minder huishoudens met betalingsproblemen. Daarnaast voerde WML enige jaren geleden een nieuwe incassoprocedure in. Sinds 2016 zijn er eigen WML-incasseerders die persoonlijk langsgaan bij klanten met een betalingsachterstand. Derde reden is dat WML sinds 2018 met alle Limburgse gemeenten een convenant heeft over het tegengaan van afsluitingen. Daarin is afgesproken dat WML bij een niet betaalde rekening, na eerst zelf een aantal stappen te hebben doorlopen, contact opneemt met de gemeente. Tot slot hebben ook tal van kleine verbeteringen in bijvoorbeeld de communicatie met klanten bijgedragen aan het verder terugdringen van het aantal afsluitingen.

In 2018 trad de aangepaste ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater’ in werking. Deze borgt een zorgvuldige procedure bij het afsluiten van de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven zijn nu verplicht om afsluitingen te melden aan de gemeente. WML voldeed hier al aan met het convenant met de Limburgse gemeenten. Daarin is immers opgenomen dat problemen al worden gemeld vóór (de dreiging van) afsluiting.

De eveneens in 2018 ingevoerde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een obstakel voor het verder uitwerken van de ‘vroegsignalering’ van betalingsproblemen. Het kabinet presenteerde daarom medio februari 2019 een concept-wetsvoorstel om ook onder de AVG onderling gegevens te kunnen uitwisselen. Doel hiervan is om door vroegsignalering de opeenstapeling van schulden te voorkomen.

^ terug naar boven

Naar de waterfabriek tijdens de blauwe ticketdagen

Een kijkje in de keuken waar je normaal niet mag komen. Dat kon tijdens de Blauwe Ticket Dagen van WML. Op dinsdag 1 en donderdag 3 mei stelde WML de Waterfabriek in Heel twee keer twee uur open voor een selecte groep bezoekers. (Groot)ouders en (klein)kinderen die een blauw ticket wisten te bemachtigen, kregen een speciale VIP-behandeling. Ze volgden de iPad-tour door het Watercentrum, deden waterproefjes samen met WML-medewerkers en leerden via Augmented Reality hoe drinkwater wordt gemaakt.

De Blauwe Ticket Dagen waren gratis en kenden een overweldigende belangstelling. De tickets waren in een paar dagen vergeven. Ook Waterschapsbedrijf Limburg was aanwezig met een bijzondere toiletjuffrouw die bezoekers iets leerde over het zuiveren van rioolwater.

^ terug naar boven