Strategie 2019-2023

WML buigt zich eens in de vier jaar over haar Missie, Visie en Doelstellingen. Dat is ook gebeurd in 2018. In het MVD 2019-2023, getiteld ‘Samen werken aan een robuust en duurzaam WML’, laat WML zien waar het bedrijf voor staat en wat de komende jaren bij het water maken extra aandacht krijgt. Drie speerpunten staan centraal: Robuust, Samen en Duurzaam.

  • Robuust staat voor de wens het aanpassingsvermogen van onze solide bedrijfsvoering en organisatie te vergroten. Ook gaan we ons nog meer inspannen om de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen te beschermen.
  • Samen verwijst naar de overtuiging van WML dat samenwerking noodzakelijk is om aan veranderende klantwensen te voldoen en een optimaal functionerende waterketen te realiseren.
  • Duurzaam slaat op de ontwikkeling van WML van een Operationeel Excellent naar een Maatschappelijk Excellent bedrijf. WML verankert duurzaam denken en doen in haar werkprocessen en vergroot haar maatschappelijke impact.

Lees hier het complete MVD
Bekijk hier een film over het MVD